ĐÁ 4X6 XANH

ĐÁ 4X6 XANH

    ĐÁ 4X6 XANH

  • Giá:
  • Lượt xem: 305

ĐÁ 4X6 XANH

BẢNG BÁO GIÁ 

Đá xây dựng Tân Cang 5

TT Sản phẩm dịch vụ ĐVT Đơn giá Thuế VAT Giá thanh toán
1 Đá 1 x 2 (Lưới sàn 27) đ/ tấn 138.000 13.800 151.800
2 Đá 1 x 2 (Lưới sàn 25) đ/ tấn 138.000 13.800 151.800
3 Đá 0 x 4 đ/ tấn 75.500 7.550 83.050
4 Đá 0 x 4 (Đá tím) đ/ tấn 60.000 6.000 66.000
5 Đá Mi sàng đ/ tấn 69.000 6.900 75.900
6 Đá Mi bụi đ/ tấn 68.000 6.800 74.800
 

 

Cát xây dựng là vật liệu dạng hạt nguồn gốc tự nhiên bao gồm các hạt đá và khoáng vật nhỏ và mịn. Khi được dùng như là một thuật ngữ...